ΓΙΑΤΙ ΕΜΑΣ

Η Διανοητική Ιδιοκτησία (ΔΙ) αφορά στην προστασία προϊόντων της διανοίας. Τεχνολογικές εφευρέσεις προστατεύονται με τα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας (κοινώς πατέντες), τα εμπορικά σύμβολα με τα Εμπορικά Σήματα, η τέχνη (λογοτεχνία, μουσική, κινηματογράφος) και το λογισμικό με Πνευματικά Δικαιώματα, τα αγροτικά προϊόντα από τις Ονομασίες Προελεύσεως κλπ.

Η Διανοητική Ιδιοκτησία έχει επεκταθεί ώστε να καλύπτει και άλλες μη παραδοσιακές μορφές δικαιωμάτων πνευματικής Ιδιοκτησίας, όπως είναι οι βάσεις δεδομένων ή τα εμπορικά μυστικά. Όμως, η ψηφιοποίηση του κόσμου μας έχει αλλάξει τον τρόπο της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Οι εταιρείες που βασίζονται όλο και περισσότερο σε υπολογιστές και στη χρήση του διαδικτύου εκθέτουν αθέλητα τα στρατηγικά τους πλεονεκτήματα σε σοβαρούς  κινδύνους που ελλοχεύουν στον κυβερνοχώρο. Η Διανοητική Ιδιοκτησία (ΔΙ) και η Ασφάλεια των Πληροφοριών (ΑΠ) είναι δύο τομείς στους οποίους η βαθιά τεχνογνωσία και η πολύ μεγάλη νομική εξειδίκευση πρέπει να αποτελούν απόλυτη προτεραιότητα για όσους δραστηριοποιούνται στα αντίστοιχα πεδία.

Η προστασία κάθε περιουσιακού στοιχείου μας, χρήζει ιδιαίτερης προσοχής. Ένα υλικό περιουσιακό στοιχείο όμως, όπως ένα ακίνητο ή ένα χαρτοφυλάκιο μετοχών, μπορεί να περιγραφεί με ακρίβεια και δεν επιδέχεται αμφισβήτησης. Όταν όμως πρόκειται για ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο, όπως μια ευρεσιτεχνία με τεχνολογικό περιεχόμενο, η περιγραφή και οι αξιώσεις πρέπει να γραφούν με τρόπο και παράλληλα τέτοια ευρύτητα ώστε ενώ δεν θα είναι αόριστες ταυτόχρονα θα εμποδίζουν έναν ανταγωνιστή να κατασκευάσει το ίδιο προϊόν και θα παρέχουν τη μέγιστη δυνατή κατοχύρωση στον εφευρέτη ή τον κάτοχο του διπλώματος. Η έλλειψη ειδικών γνώσεων, το παραμικρό  μικρό λάθος στη διατύπωση των αξιώσεων, μια εκ παραδρομής  δημοσίευση ή μια εσφαλμένη διεθνής στρατηγική, μπορούν να αποδειχθούν μοιραίες, μηδενίζοντας το δικαίωμα και συνεπιφέροντας απώλεια εκατομμυρίων ευρώ.

Σε μια εποχή συνεχώς αυξανόμενης ανάγκης για προστασία των Πνευματικών Δικαιωμάτων και των Δεδομένων, τόσο σε συμβατικά όσο και σε διαδικτυακά περιβάλλοντα, η INTELLEX διαθέτει τους ανθρώπους να το κάνουν. Η συσσωρευμένη εμπειρία μας άνω των 30 ετών στην επιτομή της τεχνολογίας και του δικαίου μας καθιστά μοναδικούς στην Ελλάδα, την Κύπρο και την υπόλοιπη Ανατολική Μεσόγειο. Η INTELLEX είναι η μόνη εταιρεία συμβούλων στην Ανατολική Μεσόγειο που παρέχει συμβουλές από πιστοποιημένους επαγγελματίες ειδικούς στη Διανοητική Ιδιοκτησία και στις ευρεσιτεχνίες, πρώην Διευθυντές και εξεταστές του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (European Patent Office), ειδικούς στην τεχνολογία και ειδικά εκπαιδευμένους δικηγόρους.

Προσφέρουμε λύσεις μίας στάσης που θα προσθέσουν αξία στις καινοτόμες ιδέες και τα δεδομένα σας. Εμπιστευόμενοι τα Διανοητικά Δικαιώματά σας και τα Δεδομένα σε μας, θα αξιοποιήσετε στο έπακρο τα άυλα περιουσιακά σας στοιχεία για να κατακτήσετε τις παγκόσμιες αγορές, αποφεύγοντας παράλληλα εμπορικές, διοικητικές ή νομικές επιπλοκές και ανησυχίες. Η ομάδα μας είναι έτοιμη να συζητήσει μαζί σας και να προστατεύσει την εργασία και τις επενδύσεις σας με τον πιο αποτελεσματικό και ολοκληρωμένο τρόπο βάσει των αναγκών σας.

Η ομάδα εμπειρογνωμόνων μας προσφέρει ένα ευρύ φάσμα συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας και Δεδομένων, εστιάζοντας:

 • στα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας (σύνταξη, κατάθεση, διαδικασία εναντίωσης, διαδικασίες παραχώρησης κλπ.) 
 • στη Διαχείριση Δεδομένων (Ασφάλεια Πληροφοριών, Ασφάλεια Κυβερνοχώρου, Γενικός κανονισμός για την προστασία των δεδομένων (GDPR), Υπολογιστικό Νέφος (Cloud Computing), Μεγάλα Δεδομένα (Big Data). 
 • στα εμπορικά σήματα (Trademarks), τα πνευματικά σας δικαιώματα (copyright).

Η τεχνογνωσία μας σχετικά με τις διάφορες κατηγορίες Διανοητικής Ιδιοκτησίας, ασφάλειας των πληροφοριών και προστασίας δεδομένων περιλαμβάνει:

 • Σύνταξη πολυάριθμων αιτήσεων για διπλώματα ευρεσιτεχνίας για μεμονωμένους εφευρέτες, μικρές και μεσαίες Επιχειρήσεις, όπως η Gizelis Robotics, η Myrmex, η Validata, η Alchimica, και Ερευνητικά Ιδρύματα, τις EVBox, TGTW και DTS International BV στο εξωτερικό, καθώς και μεγαλύτερες εταιρείες (οι περισσότεροι πελάτες επιλέγουν την ανωνυμία).
 • εργασιακή εμπειρία σχετικά με την παρακολούθηση περισσότερων από 10.000 αιτήσεων για διπλώματα ευρεσιτεχνίας, που υποβλήθηκαν από διάφορους αιτούντες και εταιρείες διαφορετικού μεγέθους.
 • συναντήσεις και στρατηγικές συνομιλίες με σημαντικές εταιρείες, όπως η Nike (ΗΠΑ), η Philips (Ολλανδία), η General Electric (ΗΠΑ), η Canon (Ιαπωνία), η Baidu (Κίνα), η Airbus Industries (Γαλλία). 
 • γνωμοδότηση και παροχή συμβουλών σχετικά με τη στρατηγική και τη διαχείριση δεδομένων για διάφορες βιομηχανίες, όπως οικοδομικά υλικά, βαριά μηχανήματα, λογισμικό, προηγμένες αρχιτεκτονικές κατασκευές, ηλεκτρονικά και ρομποτική.
 • εγγραφή πολλών εμπορικών σημάτων και υπεράσπιση παραβιάσεων πνευματικών δικαιωμάτων (copyrights).
 • τήρηση των υποχρεώσεων προστασίας δεδομένων βάσει του GDPR και άλλης πιο ειδικής νομοθεσίας για  παρόχους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και άλλες, συναφούς δραστηριότητας εταιρείες, όπως η M-STAT SA και η OPENCOMM SA.
 • προσφορά υπηρεσιών Υπεύθυνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO).
 • προώθηση της ανάπτυξης της ασφάλειας του κυβερνοχώρου στην Ελλάδα, την Κύπρο και την Ανατολική Μεσόγειο (cyberinsurance). 
 • έρευνα για τη Στάθμη της Τεχνικής (prior art search) και την ελευθερία Λειτουργίας (Freedom to Operate, FTO)
 • παροχή νομικής υποστήριξης για την κατασκευή δικτυακών τόπων και ηλεκτρονικών καταστημάτων σύμφωνα με το νόμο
 • συμβουλές σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα, τα εμπορικά σήματα, τα εμπορικά μυστικά και τα βιομηχανικά σχέδια
 • εκπροσώπηση πελατών σε κάθε είδους νομικές και δικαστικές διαδικασίες σε σχέση με ζητήματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας και Ασφάλειας της Πληροφορίας