Στις 29 Απριλίου δόθηκε στη δημοσιότητα η Ειδική Έκθεση 301 του Υπ. Εμπορίου των ΗΠΑ για το 2020, η οποία περιλαμβάνει τις χώρες που  θέτουν εμπορικούς φραγμούς στις αμερικανικές εταιρείες, λόγω της ανεπαρκούς νομοθεσίας τους ή εφαρμογής αναφορικά με τα δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΔΙ). Για πρώτη φορά μετά από 12 έτη συνεχούς παρουσίας η Ελλάδα δεν περιλαμβάνεται στη λίστα αυτή, χάρη σε συγκεκριμένες θετικές ενέργειες της ελληνικής κυβέρνησης. Η είδηση αυτή αναμένεται να έχει θετικό αντίκτυπο στις ξένες επενδύσεις.

USA 2020 Special 301 Report