Υποβολή και υποστήριξη

Στη συνέχεια, θα υποβάλουμε την αίτηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας, είτε στο Εθνικό Γραφείο, είτε στο EPO ή μέσω της διαδρομής PCT.

Μετά από μερικούς μήνες θα λάβουμε το πρώτο αποτέλεσμα, την έκθεση Έρευνας την οποία θα συζητήσουμε μαζί σας και θα αποφασίσουμε για τα περαιτέρω βήματα. 

Η όλη διαδικασία μπορεί να διαρκέσει αρκετά χρόνια, ανάλογα με την πολυπλοκότητα της υπόθεσής σας, την ήδη υπάρχουσα γνώση και τον τύπο Διανοητικής Ιδιοκτησίας που θέλετε να προστατεύσετε. Κατά τη διάρκεια ολόκληρης της περιόδου, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας όταν υπάρχουν νέες πληροφορίες και ιδιαίτερα όταν πρέπει να ληφθούν αποφάσεις, παρακολουθώντας πάντα τις αντίστοιχες προθεσμίες.