Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ)

Εάν, σύμφωνα με το GDPR, είστε υποχρεωμένος να ορίσετε έναν ΥΠΔ ή εάν θέλετε να έχετε έναν, όποιος και αν είναι ο λόγος, αλλά χωρίς να προσλάβετε εσωτερικά έναν, μπορείτε να αναθέσετε την ευθύνη αυτή σε εμάς. Οι ειδικοί της INTEL-LEX είναι απολύτως κατάλληλοι για την επιχείρησή σας και είναι έτοιμοι να παρέχουν αξιόπιστες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες ΥΠΔ.