Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ)

Εάν, σύμφωνα με το GDPR, είστε υποχρεωμένος να ορίσετε έναν ΥΠΔ ή εάν θέλετε να έχετε έναν, όποιος και αν είναι ο λόγος, αλλά χωρίς να προσλάβετε εσωτερικά έναν, μπορείτε να αναθέσετε την ευθύνη αυτή σε εμάς. Οι ειδικοί της Intellex είναι απολύτως κατάλληλοι για την επιχείρησή σας και είναι έτοιμοι να παρέχουν αξιόπιστες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες ΥΠΔ.