Συμβάσεις και συμφωνητικά

Πώς μπορείτε να είστε σίγουροι ότι οι μελλοντικοί εταίροι σας θα εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις τους;

Όταν ξεκινά μια νέα συνεργασία, είναι σημαντικό να ορίσετε σαφή όρια και να καθορίσετε τα δικαιώματα κάθε πλευράς από την αρχή. Μια τέτοια πρακτική είναι ακόμη πιο σημαντική όταν δημιουργείται Διανοητική Ιδιοκτησία ή ανταλλάσσονται πληροφορίες και δεδομένα.

Ίσως θελήσετε επίσης να πουλήσετε, να αγοράσετε ή να παραχωρήσετε άδειες εκμετάλλευσης στα δικαιώματα Διανοητικής σας Ιδιοκτησίας ή να αναθέσετε μέρος της επιχείρησής σας σε κάποιον άλλο. Εάν συμβαίνει αυτό, μπορείτε να βασιστείτε στην ομάδα μας για να σας υποστηρίξουμε με τη σύνταξη και διαπραγμάτευση κάθε νέας σύμβασης με νέους πελάτες, προμηθευτές ή συνεργάτες. Επίσης, θα συντάξουμε τις απαιτούμενες εμπορικές συμφωνίες, συμπεριλαμβανομένων των αδειών, για τη χρηματοοικονομική εκμετάλλευση των δικαιωμάτων σας.

Από την άλλη πλευρά, είστε βέβαιοι ότι οι τρέχουσες συνεργασίες και συμβάσεις σας είναι άρτιες και σας εξασφαλίζουν; Οι συνεργάτες μας θα χαρούν να ελέγξουν τις υφιστάμενες συμφωνίες σας και να σας συμβουλεύσουν για το πώς θα διαπραγματευτείτε καλύτερα τους όρους και τις προϋποθέσεις, θα τροποποιήσετε τις προβλέψεις και θα αντιμετωπίσετε πιθανά κενά.

Πώς μπορείτε να βεβαιωθείτε ότι οι ιδέες σας είναι ασφαλείς;

Ένα συμφωνητικό εμπιστευτικότητας (Non-Disclosure Agreement, NDA) μεταξύ του εφευρέτη και του παραλήπτη των πληροφοριών είναι ο κατάλληλος τρόπος για να εξασφαλιστεί ότι η καινοτομία θα παραμείνει μυστική έως ότου την προστατεύσετε ή ακόμα και περισσότερο.

Οι δικηγόροι μας θα συντάξουν ένα προσαρμοσμένο συμφωνητικό εμπιστευτικότητας για να παρέχετε σε και να υπογράφετε με τους νέους συνεργάτες σας.