Εισαγωγική διαβούλευση

Οι πρώτες εντυπώσεις έχουν σημασία. Δείτε την προσέγγισή μας των τριών βημάτων στην αρχική μας συνάντηση.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Πρώτη ενέργεια, πρώτο προσχέδιο, επόμενα βήματα

Το πρώτο προσχέδιο είναι ταχύτερο απ’όσο νομίζετε. Διαβάστε όλα τα βήματα που απαιτούνται για να το λάβετε.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Υποβολή και υποστήριξη

Το τελικό στάδιο είναι το σπουδαιότερο. Το αποτέλεσμα όμως θα θωρακίσει τη Διανοητική σας Ιδιοκτησία.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ