Πρώτη ενέργεια, πρώτο προσχέδιο, επόμενα βήματα

Εάν κατά τη διάρκεια της πρώτης συνάντησης αποφασίσουμε ότι θα προχωρήσουμε περαιτέρω με μια αίτηση για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, τότε περιμένουμε από σας να συμπληρώσετε το έντυπο περιγραφής της εφεύρεσης και να μας το επιστρέψετε. Θα συντάξουμε ένα πρώτο προσχέδιο της αίτησης για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και θα σας ζητήσουμε να το σχολιάσετε. Θα σας ενθαρρύνουμε επίσης να προσθέσετε ή να επεκτείνετε τις αρχικές σας ιδέες.

Το τελικό κείμενο της αίτησης για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας θα πρέπει να είναι αποτέλεσμα της θετικής συνεργασίας, της συμβολής σας και της εμπειρίας μας. Σε αυτό το στάδιο θα αποφασίσουμε επίσης για τη στρατηγική κατάθεσης: 

  • θα καταθέσουμε πρώτα στο Εθνικό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (OBI); 
  • θα πάμε κατευθείαν στο (ακριβό) Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, προκειμένου να έχουμε μια αξιόπιστη Έκθεση Έρευνας; 
  • ή θα επιλέξτε τα οφέλη της (ακριβότερης) παγκόσμιας αίτησης (PCT);

Η στρατηγική που θα επιλέξουμε θα εξαρτάται από την ταχύτητα ανάπτυξης της καινοτομίας σας, τις χρηματικές ροές σας, τις δυνατότητες συνεργασίας με επενδυτές και την εμπορική στρατηγική σας.