ΚΛΑΔΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Τί είναι η Διανοητική Ιδιοκτησία (ΔΙ)

Η Διανοητική Ιδιοκτησία (ΔΙ) αφορά σε μία δημιουργία του ανθρώπινου νου, η οποία ανήκει σε ένα άτομο, έναν οργανισμό ή μια επιχείρηση. Την απαντούμε στην καθημερινή μας ζωή σε φάρμακα, αυτοκίνητα, υπολογιστές βιβλία, ταινίες, μουσική, ιστοσελίδες κλπ. που προστατεύονται από τα αντίστοιχα δικαιώματα.

Τα πιο γνωστά παραδείγματα ΔΙ είναι: 

  • τα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας (πατέντες, patents), τα οποία προστατεύουν τεχνολογικές εφευρέσεις
  • τα Εμπορικά Σήματα (Trademarks), τα οποία προστατεύουν εμπορικές επωνυμίες, εκφράσεις, λογότυπα, χρώματα, σχήματα και γενικά οτιδήποτε ξεχωρίζει ένα προϊόν ή μία υπηρεσία από άλλα
  • η Πνευματική Ιδιοκτησία (Copyright), η οποία αφορά σε πνευματικά δημιουργήματα, όπως τα βιβλία, η μουσική, οι κινηματογραφικές ταινίες, οι βάσεις δεδομένων, το λογισμικό
  • τα Βιομηχανικά Σχέδια (Industrial Designs), τα οποία προστατεύουν μόνο την εξωτερική μορφή ενός αντικειμένου
  • οι Γεωγραφικοί Προσδιορισμοί
  • τα Εμπορικά Μυστικά
  • ειδικές διαδικασίες κατοχύρωσης για ολοκληρωμένα κυκλώματα, φυτικές ποικιλίες.

Η Διανοητική Ιδιοκτησία ως ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο που υπάρχει σε κάθε κλάδο (τεχνολογία, εμπόριο, τέχνες), παρέχει προστιθέμενη αξία στον δικαιούχο της. Η διασφάλιση της Διανοητικής Ιδιοκτησίας πρέπει να απασχολεί εξίσου τον ιδιώτη εφευρέτη και μια εταιρεία, οποιουδήποτε μεγέθους. Η εκμετάλλευσή της, ανεξάρτητα από πρόκειται για το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σας, το εμπορικό σας σήμα, τα δεδομένα σας ή οποιοδήποτε άλλο είδος Διανοητικής Ιδιοκτησίας, προσφέρει ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στον τομέα δραστηριότητάς σας.

Βιομηχανικοί /τεχνικοί τομείς στους οποίους παρατηρείται ιδιαίτερα ενεργή προστασία της Διανοητικής Ιδιοκτησίας είναι:

• Φαρμακευτική βιομηχανία

• Μηχανική 

• Αυτοκινητοβιομηχανία

• Χημικά προϊόντα

• Ηλεκτρονικά 

• Ενέργεια

• Φαγητό και ποτό

• Πληροφορική και ηλεκτρονικό εμπόριο

• Καλλυντικά

• Επιστήμες της ζωής

• Αεροδιαστημική

• Πολυτελή και καταναλωτικά αγαθά

• Αρχιτεκτονική

• Μέσα και επικοινωνία

• Ιατρική Μηχανική

• Μόδα

• Τηλεπικοινωνίες

• Βιομηχανία συσκευασίας

• Διαφήμιση και προώθηση προϊόντων