Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΑΣ

Η ομάδα μας έχει να επιδείξει εμπειρία άνω των 30 ετών, σε διάφορους τομείς και βιομηχανίες.

Η τεχνογνωσία μας σχετικά με τις διάφορες κατηγορίες Διανοητικής Ιδιοκτησίας, ασφάλειας των πληροφοριών και προστασίας δεδομένων περιλαμβάνει:

 • Σύνταξη πολυάριθμων αιτήσεων για διπλώματα ευρεσιτεχνίας για μεμονωμένους εφευρέτες, μικρές και μεσαίες Επιχειρήσεις, όπως η Gizelis Robotics, η Myrmex, η Validata, η Alchimica, και Ερευνητικά Ιδρύματα, τις EVBox, TGTW και DTS International BV στο εξωτερικό, καθώς και μεγαλύτερες εταιρείες (οι περισσότεροι πελάτες επιλέγουν την ανωνυμία).
 • εργασιακή εμπειρία σχετικά με την παρακολούθηση περισσότερων από 10.000 αιτήσεων για διπλώματα ευρεσιτεχνίας, που υποβλήθηκαν από διάφορους αιτούντες και εταιρείες διαφορετικού μεγέθους.
 • συναντήσεις και στρατηγικές συνομιλίες με σημαντικές εταιρείες, όπως η Nike (ΗΠΑ), η Philips (Ολλανδία), η General Electric (ΗΠΑ), η Canon (Ιαπωνία), η Baidu (Κίνα), η Airbus Industries (Γαλλία). 
 • γνωμοδότηση και παροχή συμβουλών σχετικά με τη στρατηγική και τη διαχείριση δεδομένων για διάφορες βιομηχανίες, όπως οικοδομικά υλικά, βαριά μηχανήματα, λογισμικό, προηγμένες αρχιτεκτονικές κατασκευές, ηλεκτρονικά και ρομποτική.
 • εγγραφή πολλών εμπορικών σημάτων και υπεράσπιση παραβιάσεων πνευματικών δικαιωμάτων (copyrights).
 • τήρηση των υποχρεώσεων προστασίας δεδομένων βάσει του GDPR και άλλης πιο ειδικής νομοθεσίας για  παρόχους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και άλλες, συναφούς δραστηριότητας εταιρείες, όπως η M-STAT SA και η OPENCOMM SA.
 • προσφορά υπηρεσιών Υπεύθυνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO).
 • προώθηση της ανάπτυξης της ασφάλειας του κυβερνοχώρου στην Ελλάδα, την Κύπρο και την Ανατολική Μεσόγειο (cyberinsurance). 
 • έρευνα για τη Στάθμη της Τεχνικής (prior art search) και την ελευθερία Λειτουργίας (Freedom to Operate, FTO)
 • παροχή νομικής υποστήριξης για την κατασκευή δικτυακών τόπων και ηλεκτρονικών καταστημάτων σύμφωνα με το νόμο
 • συμβουλές σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα, τα εμπορικά σήματα, τα εμπορικά μυστικά και τα βιομηχανικά σχέδια
 • εκπροσώπηση πελατών σε κάθε είδους νομικές και δικαστικές διαδικασίες σε σχέση με ζητήματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας και Ασφάλειας της Πληροφορίας