Εμπορικά Μυστικά

Συχνά είναι δύσκολο να εντοπιστεί ποια πληροφορία πρέπει να διατηρείται εσωτερικά ως εμπορικό μυστικό και πώς να προστατευτεί. Οι ειδικοί μας θα μελετήσουν και θα βελτιώσουν τις συμβάσεις εργασίας του προσωπικού σας, θα σας συμβουλέψουν σχετικά με το πώς να διακρίνετε και να επισημάνετε τα εμπορικά σας μυστικά και θα σας βοηθήσουν να δημιουργήσετε την κατάλληλη διαδικασία για την προστασία τους.