Εισαγωγική διαβούλευση

Ο σκοπός αυτής της πρώτης συνάντησης είναι τριπλός:

Σε αυτή θα ξεκινήσουμε υπογράφοντας ένα συμφωνητικό εμπιστευτικότητας (NDA), ένα έγγραφο που εγγυάται ότι το περιεχόμενο των συναντήσεων και των ανταλλαγών μας θα παραμείνει εμπιστευτικό. Το έγγραφο αυτό είναι δική μας δέσμευση προς εσάς και δεν σας δεσμεύει σε περαιτέρω συμφωνία.

Στη συνέχεια, θα κατανοήσουμε τους στρατηγικούς στόχους της εταιρείας σας, τις αγορές σας, τους ανταγωνιστές σας και τις δυνατότητές σας να αποκτήσετε δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας. Θα μας παρουσιάσετε τις καινοτόμες ιδέες, τα βιομηχανικά σχέδια, τα εμπορικά σήματα, τα πνευματικά δικαιώματά σας και θα σας συμβουλέψουμε για το πώς θα τα προστατεύσετε καλύτερα με την απόκτηση ισχυρών, εξατομικευμένων τίτλων. Θα συζητήσουμε την πιθανή σας ανάγκη για Διαχείριση Δεδομένων ή οποιαδήποτε άλλη ανησυχία μπορεί να έχετε σχετικά με την Διανοητική σας Ιδιοκτησία.

Τέλος, θα σας προσφέρουμε ένα χρονοδιάγραμμα και το κόστος που συνεπάγεται κάθε φάση των διαδικασιών. Λάβετε υπόψη ότι το κόστος οποιασδήποτε διαδικασίας εξαρτάται από το είδος του δικαιώματος που επιθυμείτε, την εδαφική προστασία και τη διάρκεια της προστασίας. Μια απλή κατάθεση στην ελληνική επικράτεια στοιχίζει κάποιες εκατοντάδες ευρώ, μια παγκόσμια κατάθεση κάποιες χιλιάδες, ενώ μια κατοχύρωση στις βασικές ευρωπαϊκές χώρες, στις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, την Κίνα και άλλες σημαντικές χώρες, σε βάθος εικοσαετίας θα κοστίσει συνολικά κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες. Φυσικά, θα επενδύσετε αυτά τα χρήματα, μόνο αν η ευρεσιτεχνία σας αποδίδει το πολλαπλάσιο.

Σκοπός μας είναι να σας συμβουλεύσουμε στην κατεύθυνση της μεγίστης προστασίας με το ελάχιστο κόστος.